Fensterkanteln

Fensterkanteln

Meranti 450+ kg, durchg. Lamellen
72 x 86 mm
72 x 105 mm
72 x 145 mm
84 x 86 mm
84 x 105 mm
84 x 145 mm
96 x 86 mm
96 x 105 mm
96 x 145 mm

 

Meranti 450+ kg, durchg. Lamellen Statikkanteln, 8mm Decklagen

72 x 145 mm
84 x 145 mm

 

Meranti 450+ kg , keilgez.
72 x 86 mm
72 x 105 mm
72 x 125 mm
72 x 145 mm
84 x 86 mm
84 x 105 mm
84 x 145 mm
96 x 86 mm
96 x 105 mm
96 x 145 mm

 

Meranti 450+ kg, keilgezinkt verl. Profile f. Hebe-Schiebetüren

63 x 175 mm
63 x 195 mm

 

sib. Lärche, durchg. Lamellen
72 x 86 mm
72 x 105 mm
72 x 145 mm
84 x 86 mm
84 x 105 mm
84 x 145 mm
96 x 86 mm
96 x 115 mm
96 x 145 mm

 

sib. Lärche, keilgezinkt
72 x 86 mm
72 x 105 mm
72 x 115 mm
72 x 125 mm
72 x 145 mm
84 x 86 mm
84 x 105 mm
84 x 145 mm
96 x 86 mm
96 x 105 mm
96 x 145 mm

 

am. Eiche, durchg. Lamellen
72 x 86 mm
72 x 105 mm
72 x 145 mm
84 x 86 mm
84 x 105 mm
84 x 145 mm

 

Kiefer, keilgezinkt
72 x 86 mm
72 x 105 mm
72 x 115 mm
72 x 125 mm
72 x 145 mm
84 x 86 mm
84 x 105 mm